9 ניהול משאבי אנוש בפרויקט

ניהול משאבי האנוש בפרויקט כולל את התהליכים שמארגנים את צוות הפרויקט , שמנהלים אותו ושמובילים אותו . צוות הפרויקט מורכב מאנשים שהוקצו עבורם תפקידים ותחומי אחריות לצורך השלמת הפרויקט . לחברי הצוות יכולות להיות מיומנויות מגוונות . אפשר שהם יוקצו לפרויקט במשרה מלאה או חלקית , ואפשר שחברים יתו 0 פו לצוות או "גרעו ממנו עם התקדמותו של הפרויקט . חברי הצוות נקראים גם סגל הפרויקט . אף כי מוטלים עליהם תפקידים ותחומי אחריות ספציפיים , מעורבותם של כל חברי הצוות בתכנון הפרויקט ובקבלת ההחלטות מועילה . השתתפותם במהלך התכנון מוסיפה את מומחיותם לתהליך ומחזקת את מחויבותם לפרויקט . תרשים 9-1 מציג סקירה של תהליכי ניהול משאבי אנוש בפרויקט , המפורטים להלן : 9 . 1 תכנון ניהול משאבי אנוש - התהליך לזיהוי ולתיעוד תפקידים בפרויקט , תחומי אחריות , כישורים נדרשים , קשרי דיווח ויצירת תכנית ניהול איוש ; 9 . 2 גיוס צוות הפרויקט - התהליך לאישור של זמינות משאבי האנוש ולהשגת הצוות הנחוץ להשלמת פעילויות הפרויקט ; 9 . 3 פיתוח צוות הפרויקט - התהליך לשיפור יכולות , קשרים הדדיים בין חברי הצוות וסביבת צוות כוללת לצורך שיפור בי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ