8.3.3 בקרת איכות: תפוקות

8 . 3 . 3 . 1 מדידות בקרת איכות מדידות בקרת האיכות הן תוצאות מתועדות של פעילויות בקרת האיכות . יש להציג אותן בפורמט שצוין בתהליך של תכנון ניהול האיכות ( סעיף . ( 8 . 1 8 . 3 . 3 . 2 שינויים מתוקפים בוחנים כל פריס ששונה או תוקן , ואז מקבלים או דוחים אותו לפני שמודיעים על ההחלטה . ייתכן שיידרש עיבוד מחדש של פריטים שנדחו . 8 . 3 . 3 . 3 תוצרים מתוקפים אחת ממטרותיו של תהליך בקרת האיכות היא לקבוע את נכונות התוצרים . התוצאות של ביצוע התהליך של בקרת האיכות הן תוצרים מתוקפים . תוצרים מתוקפים הם תשומה של תיקוף תכולה ( 5 . 5 . 1 . 4 ) לקבלה רשמית . 8 . 3 . 3 . 4 מידע על ביצוע עבודה מידע על ביצוע העבודה הוא נתוני הביצועים שנא 0 פו מתהליכי בקרה שונים , שנותחו בהקשר וששולבו על פי יח 0 י גומלין בין תחומים . דוגמאות לכך הן מידע על אודות דרישות הפרויקט שמולאו כגון סיבות לדחיות , עיבוד מחדש שנדרש או צורך בהתאמות תהליכים . 8 . 3 . 3 . 5 בקשות לשינוי אם בפעולות המתקנות או בפעולות מונעות המומלצות או בתיקון ליקוי נדרש שינוי בתכנית ניהול הפרויקט , יש ליזום בקשה לשינוי 0 ) עיף ( 4 . 4 . 3 . 1 בהתאם לתהליך בי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ