8.3.2 בקרת איכות: כלים ושיטות

8 . 3 . 2 . 1 שבעת כלי האיכות הבסיסיים מתוארים ב 0 עיף . 8 . 1 . 2 . 3 שבעת כלי האיכות הבסיסיים מתוארים בצורה רעיונית בתרשים . 8-7 8 . 3 . 2 . 2 דגימה סטטיסטית מתוארת בסעיף . 8 . 1 . 2 . 6 בוחרים ובודקים דגימות כפי שמגדירה תכנית ניהול האיכות . 8 . 3 . 2 . 3 בחינה בחינה היא בדיקה של תוצר עבודה שנועדה לקבוע אם הוא עומד בתקנים מתועדים . תוצאות הבחינות בדרך כלל כוללות מדידות ואפשר לבצען בכל רמה . לדוגמה , אפשר לבחון תוצאות של פעילות בודדת את את המוצר הסופי של הפרויקט . בחינות נקראות גם "סקרים , " "סקרי עמיתים , " "מבדקים " או "מעברים מבוקרים" . ( walkthroughs ) בתחומי "שום מסוימים , למונחים אלה יש משמעויות צרות ומוגדרות . בחינות נערכות גם לצורך תיקוף של תיקוני ליקויים . 8 . 3 . 2 . 4 סקירת בקשות לשינוי שאושרו יש לסקור את כל הבקשות לשינוי שאושרו כדי לוודא שיישמו אותן כפי שאישרו אותן .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ