8.3.1 בקרת איכות: תשומות

8 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט מכילה את תכנית ניהול האיכות המשמשת לבקרת האיכות . תכנית ניהול האיכות מתארת איך בקרת איכות תבוצע בפרויקט . 8 . 3 . 1 . 2 מדדי איכות מתוארים בסעיף . 8 . 1 . 3 . 3 מדד האיכות מתאר תכונה של פרויקט או מוצר ואת האופן שבו היא תימדד . דוגמאות אחדות של מדדי איכות הן נקודות פונקציה / nr , ( function points ) ממוצע בין תקלות ( MTBF ) וזמן ממוצע לתיקון . ( MTTR ) 8 . 3 . 1 . 3 רשימות תיוג לאיכות מתוארות בסעיף . 8 . 1 . 3 . 1 רשימות תיוג הן רשימות מובנות המסייעות לוודא שמלאכת הפרויקט ותוצריו ממלאים סדרה של דרישות . 8 . 3 . 1 . 4 נתוני ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע עבודה הם , בין היתר : ביצוע טכני מתוכנן לעומת ביצוע טכני בפועל ; ביצוע לוח זמנים מתוכנן לעומת ביצוע לוח זמנים בפועל ; ביצוע עלות מתוכנן לעומת ביצוע עלות בפועל . 8 . 3 . 1 . 5 בקשות לשינוי שאושרו כחלק מתהליך ביצוע בקרת שינויים משולבת , עדכון יומן שינויים מציין ששינויים מסוימים אושרו בעוד אחרים לא אושרו . בקשות לשינוי שאושרו יכולות להיו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ