תרשים ‭:8-11‬ בקרת איכות: תשומות, כלים ושיסות ותפוקות