8.3 בקרת איכות

בקרת איכות היא התהליך של מעקב ורישום תוצאות של ביצוע פעילויות האיכות לשם הערכת הביצועים ולצורך המלצר . על ש'נו"ם נחוצים . התועלות העיקריות בתהליך הן : ( 1 ) זיהוי הגורמים לתהליך או לאיכות מוצר ירודים והמלצה ו / או נקיטת פעולה לנטרולם ( 2 ) -ו אימות שתוצרי הפרויקט והעבודה עומדים בדרישות שפורטו על ידי בעלי עניין מרכזיים , הנחוצות לקבלה סופית . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 8-11 תרשים 8-12 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בתהליך בקרת האיכות נעשה שימוש ב 0 דרה של שיטות ושל משימות תפעוליות שמטרתן לבדוק שהתפוקה שסופקה עומדת בדרישות . יש להיעזר בהבטחת איכות בשלבי התכנון והביצוע של הפרויקט כדי לוודא שדרישות בעלי העניין "ענו . יש להשתמש בבקרת האיכות בשלבי הביצוע והסגירה של הפרויקט כדי להוכיח באופן רשמי , באמצעות נתונים מהימנים , שתבחיני הקבלה של הלקוח ו / או נותן החסות מולאו . ייתכן שצוות ניהול הפרויקט יודע כיצד לעבוד עם תהליכי בקרה סטטיסטיים כדי לאמוד את הנתונים שנכללים בתפוקות בקרת איכות . בין שאר הנושאים , כדאי שהצוות יכיר את ההבדלים בין צמדי המונחים הבאים : מניעה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ