8.2.3 ביצוע הבטחת איכות: תפוקות

8 . 2 . 3 . 1 בקשות לשינויים יוצרים ומשתמשים בבקשות לשינויים כתשומות לתהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף ( 4 . 5 כדי לאפשר לתת את הדעת באופן מלא לשיפורים המומלצים . ניתן להיעזר בבקשות לשינויים כדי לנקוט פעולות מתקנות או פעולות מונעות וכדי לתקן ליקויים . 8 . 2 . 3 . 2 עדכונים לתכנית ניהול פרויקטים רכיבי תכנית ניהול פרויקטים שעשויים להתעדכן הם , בין היתר : תכנית ניהול איכות 0 ) עיף ;( 8 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תכולה 0 ) עיף ;( 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים 0 ) עיף ;( 6 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול עלויות ( סעיף . ( 7 . 1 . 3 . 1 8 . 2 . 3 . 3 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שעשויים להתעדכן הם , בין היתר : דוחות מבדקי איכות ; תכניות הדרכה ; תיעוד תהליך . 8 . 2 . 3 . 4 עדכונים לנכסי תהליכים ארגוניים רכיבי נכסי התהליכים הארגוניים שעשויים להתעדכן הם , בין היתר , תקני האיכות של הארגון ומערכת ניהול האיכות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ