8.2.1 ביצוע הבטחת איכות: תשומות

8 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול איכות מתוארת בסעיף . 8 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול איכות מתארת את גישות הבטחת האיכות ושיפור תהליכים מתמיד עבור הפרויקט . 8 . 2 . 1 . 2 תכנית שיפור תהליכים מתוארת בסעיף . 8 . 1 . 3 . 2 פעילויות הבטחת האיכות של הפרויקט צריכות לתמוך בתכניות לשיפור התהליכים של הארגון המבצע ולהתאים להן . 8 . 2 . 3 . 3 מדדי איכות מתוארים בסעיף . 8 . 1 . 3 . 3 מדדי האיכות מספקים את התכונות שיש למדוד ואת השינויים המותרים . 8 . 2 . 1 . 4 מדידות בקרת איכות מתוארות בסעיף . 8 . 3 . 3 . 1 מדידות בקרת איכות הן התוצאות של פעילויות בקרת האיכות . מטרתן לנתח ולהעריך את איכותם של תהליכי הפרויקט כנגד תקני הארגון המבצע או הדרישות המפורטות . מדידות בקרת האיכות יכולות גם להשוות תהליכים המשמשים ליצירת מדידות , ולתקף את המדידות בפועל כדי לקבוע את רמת הנכונות שלהן . 8 . 2 . 1 . 5 מסמכי פרויקט מסמכי פרויקט יכולים להשפיע על עבודת הבטחת האיכות ויש לעקוב אחריהם במסגרת ההקשר של המערכת לניהול הגדרת תצורה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ