תרשים ‭:8-9‬ ביצוע הבטחת איכות: תרשים זרימה של התהליך