תרשים ‭:8-8‬ ביצוע הבטחת איכות: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות