8.2 ביצוע הבטחת איכות

ביצוע הבטחת איכות הוא תהליך מבדק של דרישות האיכות ושל תוצאות מדדי בקרת האיכות , הנועד להבטיח שתקני איכות והגדרות תפעול מתאימים נמצאים בשימוש . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מסייע בשיפור תהליכי האיכות . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 8-8 תרשים 8-9 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בתהליך בקרת האיכות מיושמת סדר של פעולות ותהליכים מתוכננים ושיטתיים המוגדרים בתכנית ניהול האיכות של הפרויקט . הבטחת האיכות מנ 0 ה לבנות אמון בכך שתפוקה עתידית או תפוקה בלתי גמורה , שנקראת גם עבודה בתהליך , תושלם באופן שעונה על דרישות ועל ציפיות שצוינו . הבטחת האיכות תורמת לוודאות לגבי האיכות בכך שהיא מונעת פגמים באמצעות תהליכי התכנון או על ידי בדיקת הפגמים בשלב העבודה בתהליך של היישום . ביצוע הבטחת האיכות הוא תהליך ביצוע שבו נעשה שימוש בנתונים שנוצרו בתהליכי תכנון ניהול האיכות ( סעיף ( 8 . 1 ובקרת האיכות ( סעיף . ( 8 . 3 בניהול פרויקטים , השפעתם של היבטים של מניעה ושל בחינה של הבטחת איכות על הפרויקט צריכה להיות ניתנת להוכחה . עבודת הבטחת האיכות תיכלל בקטגוריית עבודת ההתאמה במסגרת ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ