8.1.3 תכנון ניהול איכות: תפוקות

8 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול איכות תכנית ניהול איכות היא מרכיב בתכנית ניהול הפרויקט המתאר את אופן יישומה של מדיניות האיכות של הארגון . תכנית ניהול האיכות מתארת כיצד צוות ניהול הפרויקט מתכנן לעמוד בדרישות האיכות שנקבעו עבור הפרויקט . תכנית ניהול האיכות יכולה להיות רשמית או בלתי רשמית , מפורטת או מנוסחת בכלליות . הסגנון והפירוט שלה האיכות נקבעים על פי דרישות הפרויקט . את תכנית ניהול האיכות יש לבחון בשלב מוקדם של הפרויקט , כדי להבטיח שההחלטות מבוססות על מידע מדויק . התועלות הטמונות בסקירה זו הן , בין היתר , מיקוד חד יותר בהצעת הערך של הפרויקט והפחתות בעלויות ובתדירות של חריגות מלוח הזמנים שנגרמו כתוצאה מעיבוד מחדש . 8 . 1 . 3 . 2 תכנית שיפור תהליכים התכנית לשיפור תהליכים היא תכנית משנה או רכיב של התכנית לניהול פרויקט ( סעיף . ( 4 . 2 . 3 . 1 תכנית שיפור התהליכים מפרטת את השלבים שלפיהם מנתחים תהליכי ניהול הפרויקט ואת תהליכי פיתוח המוצר כדי לזהות פעילויות שמגדילות את ערכם . התחומים שיש לשקול הם , בין היתר : גבולות תהליך - מתארים את מטרת התהליך , את תחילתו ואת סופו של התהליך , את התשומות והתפוק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ