תרשים ‭0ת :8-7‬רי0 מצויר ‭A^nn (Storyboard)‬ דוגמה רעיונית של כל אחד משבעת כלי האיכות הבסיסיים