8.1.2 תכנון ניהול איכות: כלים ושיטות

8 . 1 . 2 . 1 ניתורו עלות תועלת התועלות העיקריות של עמידה בדרישות האיכות הן פחות עיבוד מחדש , תפוקה גבוהה יותר , עלויות נמוכות יותר , שביעות רצון גבוהה יותר של בעלי העניין ורווחיות גבוהה יותר . ניתוח עלות-תועלת של כל פעילות איכות משווה בין עלות יישום האיכות בפועל ובין התועלת הצפויה . 8 . 1 . 2 . 2 עלות האיכות ( 000 ) עלות האיכות היא 0 ך כל העלויות שנצברו במהלך חיי המוצר על ידי השקעה במניעת אי-התאמה לדרישות , הערכת המוצר או השירות בהשוואה לדרישות ואי עמידה בדרישות ( עיבוד מחדש . ( עלויות כשל מסווגות לא פעם לעלויות פנימיות ( כשלים נמצאו במהלך הפרויקט ) ולעלויות חיצוניות ( כשלים שנמצאו על ידי הלקוח . ( עלויות כשל נקראות גם "עלות של איכות ירודה . " תרשים 8-5 מציג דוגמאות שיש לתת עליהן את הדעת בכל תחום . 8 . 1 . 2 . 3 שבעת כלי האיכות הבסיסיים בשבעת כלי האיכות הבסיסיים , שנקראים בתעשייה גם כלי , 700 משתמשים בהקשר של מחזור PDCA לפתרון בעיות הקשורות לאיכות . כלים אלה , המוצגים בתרשים 8-7 בצורה רעיונית , הם : תרשימ 0 יבה-תוצאה , שנקראים גם תרשים עצם דג או תרשימי אישיקאווה . ( Ishikawa ) תיאור ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ