תרשים ‭:8-4‬ תכנון ניהול איכות: תרשים זרימה של התהליך