8.1 תכנון ניהול איכות

תכנון ניהול האיכות הוא התהליך לזיהוי דרישות האיכות ו / או התקנים לפרויקט ולתוצריו ותיע 1 ד הדרך שבה הפרויקט יציג עמידה בדרישות האיכות הרלוונטיות . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מספק הנחיות והכוונה כיצד לנהל ולתקף את האיכות במהלך כל הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 8-3 תרשים 8-4 הוא תרשים הזרימה של התהליך . את תכנון האיכות יש לבצע במקביל לשאר תהליכי התכנון . לדוגמה , שינויים המוצעים בתוצרים כדי לעמוד בתקני האיכות שזוהו עשויים לחייב התאמות בעלויות או בלוח הזמנים וניתוח סיכונים מפורט של ההשפעה על התכניות . שיטות תכנון האיכות הנדונות כאן הן השיטות השכיחות ביותר שנהוג לנקוט בפרויקטים . קיימות שיטות רבות אחרות שיכולות להועיל בפרויקטים או בתחומי יישום מסוימים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ