8 ניהול איכות בפרויקט

ניהול האיכות בפרויקט כולל את התהליכים ואת הפעילויות של הארגון המבצע הקובעים את מדיניות האיכות , את המטרות ואת תחומי האחריות המאפשרים לענות על הצרכים שלשמם הפרויקט מבוצע . בניהול האיכות בפרויקט נעשה שימוש בקווי מדיניות ובנחלים שמטרתם ליישם , במ 0 גרת ההקשר של הפרויקט , את מערכת ניהול האיכות של הארגון , ובהתאמה , גם לתמוך בפעילויות לשיפור מתמיד של התהליכים בעת ביצועם בשם הארגון המבצע . ניהול האיכות בפרויקט פועל כדי להבטיח שדרישות הפרויקט , ובכללן דרישות המוצר , יקבלו מענה ויתוקפו . תרשים 0 8-1 וקר את תהליכי ניהול איכות בפרויקט , ובהם : 8 . 1 תכנון ניהול איכות - התהליך שבו מזהים את דרישות האיכות ו / או התקנים הנוגעים לפרויקט ולתוצריו ומתעדים כיצד הפרויקט יעמוד בהם ; 8 . 2 ביצוע הבטחת איכות - התהליך שבו סוקרים את דרישות האיכות ואת התוצאות ממדידות בקרת האיכות כדי להבטיח שמשתמשים בתקני איכות ובהגדרות ביצועיות מתאימים ; 8 . 3 בקרת איכות - התהליך שבו עוקבים אחר תוצאות ביצוע פעילויות האיכות ומתעדים אותן כדי להעריך את הביצועים וכדי להמליץ על שינויים נדרשים . תהליכים אלה משפיעים זה על זה ועל תהלי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ