7.4.3 בקרת עלויות: תפוקות

7 . 4 . 3 . 1 מידע על ביצוע עבודה ערכי VAC-1 TCPI , SPI , CPI , SV , CV המחושבים עבור מרכיבי מבנה תכולת העבודה , ובייחוד חבילות העבודה וחשבונות הבקרה , מתועדים ונמסרים לבעלי העניין . 7 . 4 . 3 . 2 תחזיות עלות ערך אומדן בנקודת סיום מחושב או ערך אומדן בנקודת סיום מלמטה-למעלה מתועדים ונמסרים לבעלי העניין . 7 . 4 . 3 . 3 בקשות לשינוי ניתוח של ביצועי הפרויקט עשוי להניב בקשה לשינוי תכנית הבסיס לעלויות או מרכיבים אחרים של התכנית לניהול הפרויקט . בקשות לשינוי עשויות לכלול פעולות מניעה או פעולות מתקנות , והן מעובדות לסקירה ולדיספחיציה באמצעות תהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 7 . 4 . 3 . 4 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט מרכיבים של התכנית לניהול פרויקט שאפשר שיעודכנו הם , בין היתר : תכנית ב 0 י 0 לעלויות . שינויים לתכנית הב 0 י 0 של העלויות משולבים בתגובה על שינויים מאושרים בתכולה , במשאבי פעילות או באומדני עלות . במקרים מסוימים , סטיות עלות יכולות להיות חמורות כל כך עד שנדרשת תכנית בסיס לעלות מתוקנת כדי לספק בסיס מציאותי למדידת הביצועים ; תכנית ניהול עלויות . שינויים לתכנית ניהל ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ