7.4.1 בקרת עלויות: תשומות

7 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול פרויקט כוללת את המידע הבא שבו משתמשים לבקרת עלויות : תכנית ב 0 י 0 לעלויות . משווים את תכנית הבסיס לתוצאות בפועל כדי לקבוע אם יש צורך בשינוי , בפעולה מתקנת או בפעולה מונעת ; תכנית ניהול עלויות . תכנית ניהול עלויות מתארת איך לנהל ולבקר את עלויות הפרויקט ( סעיף . ( 7 . 1 . 3 . 1 7 . 4 . 1 . 2 דרישות מימון פרויקט מתוארות בסעיף . 7 . 3 . 3 . 2 דרישות מימון הפרויקט כוללות הוצאות צפויות בתוספת התחייבויות חזויות . 7 . 4 . 1 . 3 נתוני ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע עבודה כוללים מידע על התקדמות הפרויקט , כגון אילו פעילויות החלו , סטטוס התקדמותן ואילו תוצרים הושלמו . המידע כולל גם עלויות שאושרו ובוצעו . 7 . 4 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכסי תהליך ארגוני שיכולים להשפיע על תהליך בקרת עלויות הם , בין היתר : מדיניות , הנחיות ונהלים קיימים , רשמיים ולא רשמיים , הנוגעים לבקרת העלויות ; כלים לבקרת העלויות ; שיטות למעקב ולדיווח שייעשה בהן שימוש .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ