תרשים ‭:7-9‬ תכנית ב‭0י0‬ לעלויות, להוצאות ולדרישות מימון