7.3.3 קביעת תקציב: תפוקות

7 . 3 . 3 . 1 תכנית ב 0 י 0 לעלויות תכנית הבסיס לעלויות היא הגרסה המאושרת של תקציב פרויקט לפי זמנים , שאינה כוללת עתודות הנהלה , שאפשר לשנותה רק באמצעות נוהלי בקרת שינויים רשמיים ושמשמשת בסיס להשוואה כנגד התוצאות בפועל . מכינים אותה כסיכום של התקציבים שאושרו עבור פעילויות לוח הזמנים השונות . תרשים 7-8 מציג את המרכיבים השונים של תקציב הפרויקט ושל תכנית הב 0 י 0 לעלויות . 0 וכמים את אומדני עלות לפעילות עבור פעילויות הפרויקט השונות בצד עתודות לשעת חירום 0 ) עיף ( 7 . 2 . 2 . 6 לפעילויות אלה , עם עלויות חבילת העבודה הקשורות אליהם . 0 וכמים את אומדני העלות של חבילות העבודה , בצד עתודות לשעת חירום שנאמדו עבור חבילות העבודה , לתוך חשבונות בקרה . הסכום של חשבונות הבקרה מרכיב את תכנית הב 0 י 0 לעלויות . מאחר שאומדני העלות שמרכיבים את תכנית הב 0 י 0 לעלויות קשורים ישירות לפעילויות לוח הזמנים , ניתן להציג את תכנית הב 0 י 0 לעלויות לפי זמנים . לרוב התכנית מוצגת כעקומת , S כפי שממחיש תרשים . 7-9 לקבלת תקציב הפרויקס , מוסיפים את עתודות ההנהלה 0 ) עיף ( 7 . 2 . 2 . 6 לתכנית הב 0 י 0 לעלויות . כשמתרחש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ