7.3.2 קביעת תקציב: כלים ושיטות

7 . 3 . 2 . 1 צבירת עלויות את אומדני העלויות סוכמים לפי חבילות עבודה , בהתאם למבנה תכולת העבודה . לאחר מכן , סוכמים את אומדני העלות של חבילות העבודה לפי רמות המרכיבים הגבוהות יותר של מבנה תכולת העבודה ( כמו חשבונות בקרה ) ובסופו של דבר של כל הפרויקט . 7 . 3 . 2 . 2 ניתוח עתודות ניתוח עתודות תקציב מסייע בקביעת העתודות לשעת חירום ועתודות ההנהלה של הפרויקט . עתודות ההנהלה ועתודות לשעת חירום נידונות ביתר פירוט בסעיף . 7 . 2 . 2 . 6 7 . 3 . 2 . 3 רווות דעת מומחים חוות דעת של מומחים , המתבססת על ניסיון בתחום "שום , בתחום ידע , בדיסציפלינה , בענף התעשייה או בפרויקט דומה , מסייעת בקביעת התקציב . כל קבוצה או אדם בעלי השכלה מקצועית , ידע , מיומנות , ניסיון או הכשרה מתאימים יכולים להציע מומחיות מעין זו . אפשר לקבל חוות דעת של מומחים ממקורות רבים , ובהם : יחידות ארורות בארגון המבצע ; יועצים ; בעלי עניין , לרבות לקוחות ; אגודות מקצועיות וטכניות ; קבוצות בתעשייה . 7 . 3 . 2 . 4 קשרים היסטוריים בכל קשר היסטורי שמניב אומדנים פרמטריים או אומדנים על ב 0 י 0 הקבלה משתמשים במאפייני הפרויקט ( פרמטרים ) כדי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ