תרשים ‭:7-6‬ קביעת תקציב: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות