7.3 קביעת תקציב

קביעת תקציב היא תהליך של צבירת אומדני העלויות של פעילויות בודדות או של חבילות עבודה שמטרתו ליצור תכנית בסיס לעלות מאושרת . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא קובע את תכנית הבסיס לעלויות שמאפשרת שליטה ובקרה בביצועי הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 7-6 תרשים 7-7 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תקציב פרויקט כולל את כל הכספים שאושרו לביצוע הפרויקט . תכנית הב 0 י 0 לעלויות היא הגרסה המאושרת של תקציב הפרויקט לפי שלבי זמן , אך אינה כוללת את עתודות ההנהלה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ