7.2.3 אמידת עלויות: תפוקות

7 . 2 . 3 . 1 אומדני עלות לפעילות אומדני עלות לפעילות הם הערכות כמותיות של העלויות שכנראה יידרשו עבור השלמת מלאכת הפרויקט . אפשר להציג אומדני עלויות בצורה מתומצתת או בפירוט . אומדים את העלויות של כל המשאבים שמקצים לאומדן עלות הפעילות . משאבים אלו הם , בין היתר , עבודה ישירה , חומרים , ציוד , שירותים , מתקנים , טכנולוגיית מידע ותחומים מיוחדים כגון עלות מימון ( ובכלל זה חיובי ריבית , ( תוספת יוקר אינפלציונית , שערי חליפין או עתודות של עלויות לשעת חירום . אם הם נכללים באומדן הפרויקט , ניתן לכלול את העלויות העקיפות ברמת הפעילות או ברמות גבוהות יותר . 0 י 0 ב 7 . 2 . 3 . 2 לאומדנים כמות הפרטים הנוספים התומכים באומדן העלות ו 0 וגם משתנים מתחום "שום אחד למשנהו . ללא קשר למידת הפירוט , על המסמכים התומכים להסביר באופן ברור ומלא כיצד אמדו את העלות . הפרטים התומכים באומדן עלות הפעילות הם , בין היתר : תיעוד ב 0 י 0 האומדן ( כלומר כיצד הוכן ;( תיעוד כל ההנחות ; תיעוד כל האילוצים הידועים ; ציון טווח האומדנים האפשריים ( למשל , ( ± 10 ° / 0 ) €10 , 000 כדי לציין שהפריט צפוי לעלות בטווח זה של ערכים ;( ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ