7.2.2 אמידת עלויות: כלים ושיטות

7 . 2 . 2 . 1 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים , המונחית על ידי מידע היסטורי , מציעה תובנות יקרות ערך על הסביבה ומידע מפרויקטים דומים קודמים . חוות דעת מומחים יכולה גם לשמש כדי לקבוע אם לשלב שיטות אמידה וכיצד לגשר על ההבדלים ביניהן . 7 . 2 . 2 . 2 אמידה על ב 0 י 0 הקבלה באמידה על בסיס הקבלה נעשה שימוש בערכים דוגמת תכולה , עלות , תקציב ומשך או במדידות דוגמת גודל , משקל ומורכבות מפרויקטים קודמים דומים , כבסיס לאמידת אותו פרמטר או אותה מדידה עבור הפרויקט הנוכחי . בעת אמידת העלויות , שיטה זו מסתמכת על העלות בפועל של פרויקטים דומים קודמים כבסיס לאמידת העלות של הפרויקט הנוכחי . זוהי גישה לאמידת ערך כולל , שלעתים עושים בה התאמות לאור הבדלים ידועים במורכבות הפרויקטים . לעתים קרובות משתמשים באמידת עלות על בסיס הקבלה כדי לאמוד ערך כאשר יש כמות מוגבלת של מידע מפורט על הפרויקט , למשל בשלביו המוקדמים . אמידת עלות על בסיס הקבלה מסתמכת על מידע היסטורי ועל חוות דעת של מומחים . אמידת עלויות על ב 0 י 0 הקבלה לרוב יקרה פחות וגוזלת פחות זמן משיטות אחרות , אך לרוב היא פחות מדויקת . אפשר לאמוד עלויות של פרוי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ