7.1.3 תכנון ניהול עלות: תפוקות

7 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול עלויות התכנית לניהול עלויות היא רכיב של התכנית לניהול פרויקט והיא מתארת את אופן התכנון , הבנייה והבקרה של עלויות הפרויקט . התהליכים לניהול העלויות והכלים והשיטות הקשורים עמם מתועדים בתכנית לניהול עלויות . לדוגמה , התכנית לניהול עלויות יכולה לקבוע את הדברים הבאים : יחידות מדידה - כל היחידות המשמשות למדידת כל משאב ( למשל : למדידת זמן - שעות צוות , ימי צוות , שבועות ; או למדידת כמויות - מסרים , ליטרים , טונות , קילומטרים או מטרים מעוקבים ; או 0 כום קבוע בצורת מטבע ;( רמת דיוק - ( Precision ) מידת העיגול כלפי מעלה או כלפי מטה של אומדני עלות לפעילות ( לדוגמה , $ 100-ל $ 100 . 49 או , ( $ 1 , 000-ל $ 995 . 59 בהתב 00 על היקף הפעולות ועל 0 דר הגודל של הפרויקט ; רמת דייקנות - ( Accuracy ) פיר / ט הטווח המקובל ( לדוגמה , ( ± 10 ° / 0 המשמש לקביעת אומדני עלות מציאותיים לפעילות ושיכול לכלול סכום בגין מקרי חירום ; קשרים לנהלים ארגוניים - מבנה תכולת העבודה 0 ) ( WBS ) עיף ( 5 . 4 קובע את המסגרת עבור התכנית לניהול עלויות ומאפשר עקביות בכל הקשור לאומדנים , לתקציבים ולבקרת על...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ