7.1.2 תכנון ניהול עלויות: כלים ושיטות

7 . 1 . 2 . 1 רווות דעת מומחים חוות דעת מומחים , המונחית על ידי מידע היסטורי , מספקת תובנות יקרות ערך על הסביבה ומידע מפרויקטים דומים קודמים . חוות דעת מומחים יכולה גם להציע לשלב שיטות וכיצד ליישב את ההבדלים ביניהן . בהכנת תכנית ניהול העלויות , יש להשתמש בחוות דעת המבוססת על ניסיון שנצבר בתחום יישום , בתחום ידע , בדיסציפלינה , בענף תעשייה וכו י , המתאים לפעילות המבוצעת . 7 . 1 . 2 . 2 שיטות ניתוח הכנת תכנית לניהול העלויות עשויה לכלול בחירת אפשרויות אסטרטגיות למימון הפרויקט , כגון מימון עצמי , מימון באמצעות הון או מימון באמצעות חוב . תכנית לניהול עלויות גם יכולה לפרט דרכים למימון משאבי פרויקט כגון "צור , רכישה , השכרה או חכירה . בדומה להחלטות פיננסיות אחרות המשפיעות על הפרויקט , גם החלטות אלה עשויות להשפיע על לוח הזמנים לפרויקט ו / או על הסיכונים . קווי המדיניות והנהלים הארגוניים עשויים להשפיע על השיטות הפיננסיות שישמשו לקבלת החלטות אלה . בין השיטות ניתן למנות תקופת החזר , החזר על השקעה , שיעור תשואה פנימי על השקעה , תזרים מזומנים מהוון וערך נוכחי נקי . 7 . 1 . 2 . 3 פגישות צוותי פרויקט...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ