7.1.1 תכנון ניהול עלויות: תשומות

7 . 1 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת ב 0 עיף . 4 . 2 . 3 . 1 התכנית לניהול הפרויקט מכילה מידע המשמש להכנת התכנית לניהול עלויות , שכוללת , בין היתר : תכנית ב 0 י 0 לתכולה . תכנית הב 0 י 0 לתכולה כוללת את תיאור תכולת הפרויקט ואת פרטי מבנה תכולת עבודה עבור אמידת עלויות וניהולן ; תכנית ב 0 י 0 ללוח זמנים . תכנית הב 0 י 0 ללוח זמנים מגדירה את מועדי נשיאת עלויות הפרויקט ; מידע אחר . החלטות תזמון , סיכונים ותקשורת אחרות הקשורות לעלויות מהתכנית לניהול הפרויקט . 7 . 1 . 1 . 2 מסמך ייזום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך "זום הפרויקט מציג את תמצית התקציב , שמתוכה מחשבים את עלויות הפרויקט המפורטות . מסמך זה גם מגדיר את דרישות אישור הפרויקט שישפיעו על ניהול עלויות הפרויקט . 7 . 1 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון המשפיעים על תהליך תכנון ניהול העלויות הם , בין היתר : תרבות ומבנה ארגוניים שיכולים להשפיע על ניהול העלויות ; תנאי שוק המתארים את המוצרים , את השירותים ואת התוצאות הזמינים בשוק האזורי והגלובלי ; שערי חליפין לעלויות פרויקט שמקורן ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ