תרשים ‭:7-2‬ תכנון ניהול עלות: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות