7.1 תכנון ניהול עלויות

תכנון ניהול העלויות הוא התהליך שקובע את קווי המדיניות , את הנהלים ואת התיעוד לתכנון , לניהול , להשקעה ולבקרה על עלויות הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מספק הנחיות והכוונה בנוגע לאופן ניהול עלויות הפרויקט במהלך כל הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 7-2 תרשים 7-3 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תהליכי ניהול עלויות והכלים והשיטות הקשורים אליהם מתועדים בתכנית ניהול העלויות . התכנית לניהול העלויות היא רכיב של התכנית לניהול הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ