7 ניהול עלויות הפרויקט

ניהול עלויות הפרויקט כולל את התהליכים המעורבים בתכנון , באמירה , בתקצוב , במימון , בניהול ובבקרת עלויות המאפשרים להשלים את הפרויקט במסגרת התקציב שאושר . תרשים 7-1 מציג 0 קירת-על של תהליכי ניהול עלויות הפרויקט הבאים : 7 . 1 תכנון ניהול עלויות - התהליך הקובע את המדיניות , את הנהלים ואת התיעוד לתכנון , לניהול , להוצאה ולבקרת עלויות הפרויקט ; 7 . 2 אמידת עלויות - התהליך להכנת ההערכה של המשאבים הכספיים הנחוצים להשלמת פעילויות הפרויקט ; 7 . 3 קביעת התקציב - התהליך לצבירת אומדני העלויות לפעילויות נפרדות או לחבילות העבודה כדי לקבוע תכנית ב 0 י 0 מאושרת לעלויות ; 7 . 4 בקרת עלויות - תהליך המעקב אחר 0 טטו 0 הפרויקט שמטרתו לעדכן את עלויות הפרויקט ולנהל שינו"ם בתכנית הב 0 י 0 לעלויות . תהליכים אלה מקיימים יח 0 י גומלין אלה עם אלה ועם תהליכים בתחומי ידע אחרים כפי שמתואר בפירוט בסעיף 3 ובנספח . A 1 בפרויקטים מסוימים , ובייחוד באלה שתכולתם מצומצמת , אמידת העלויות ותקצוב העלויות קשורים באופן הדוק ואפשר לראותם כתהליך אחד , שאדם אחד יכול לבצעו בזמן קצר יחסית . תהליכים אלה מוצגים כאן בתהליכים נפרדים כיוו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ