6.7.3 בקרת לוח זמנים: תפוקות

6 . 7 . 3 . 1 מידע על ביצוע ה עבודה ביצועי הזמן מבוטאים באמצעות SPI-1 SV שחושבו עבור רכיבי מבנה תכולת העבודה , ובייחוד עבור חבילות עבודה וחשבונות בקרה מתועדים ומובאים לידיעת בעלי העניין . 6 . 7 . 3 . 2 תחזיות לוח זמנים תחזיות לוח זמנים הן אומדנים או תחזיות של התנאים ושל האירועים הצפויים בעתיד בפרויקט , המבוססים על מידע ועל ידע שזמינים בעת התחזית . מעדכנים את התחזיות ומפרסמים אותן שנית בהתבסס על מידע על ביצועי העבודה שמסופק בעת ביצוע הפרויקט . המידע מבוסס על ביצועי העבר של הפרויקט ועל ביצועי העתיד הצפויים , וכולל מדדי ביצוע של ערך מזוכה שיכולים להשפיע על הפרויקט בעתיד . 6 . 7 . 3 . 3 בקשות לשינוי ניתוח סטיות לוח הזמנים , עם סקירת דוחות התקדמות , תוצאות של מדדי ביצוע ושינויים לתכולת הפרויקט או ללוח הזמנים של הפרויקט , עשויים להניב בקשות לשינוי לתכנית הבסיס של לוח הזמנים , לתכנית הבסיס של התכולה ו / או לרכיבים אחרים של התכנית לניהול הפרויקט . בקשות לשינוי מעובדות ועוברות בדיקות וניתוחים כחלק מתהליך הביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 פעולות מניעה עשויות לכלול המלצות לשינויים שמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ