6.7.2 בקרת לוח זמנים: כלים ושיטות

6 . 7 . 2 . 1 סקירות ביצוע סקירות ביצועים מודדות את ביצועי לוח הזמנים , משוות ומנתחות אותם . לדוגמה , תאריכי התחלה וסיום בפועל , אחוזי השלמה ומשך העבודה שבביצוע שנותר . אפשר להיעזר בשיטות שונות , ובהן : ניתוח מגמות - בניתוח המגמות נבחנים ביצועי הפרויקט לאורך זמן . המטרה היא לקבוע אם הביצועים משתפרים או מתדרדרים . שיטות לניתוח גרפי הנן חשובות מאוד על מנת להבין את הביצועים עד כה , וכן לצורך השוואה עם יעדי ביצוע עתידיים בצורה של תאריכי השלמה ; שיטת הנתיב הקריטי ( סעיף - ( 6 . 6 . 2 . 2 השוואת ההתקדמות לאורך הנתיב הקריטי יכולה לסייע בקביעת סטטוס לוח הזמנים . לסטייה מהנתיב הקריטי תהיה השפעה ישירה על תאריך סיום הפרויקט . הערכת התקדמות הפעילויות בנתיבים כמעט-קריטיים יכולה לזהות סיכוני לוח זמנים ; שיטת . השרשרת הקריטית ( סעיף - ( 6 . 6 . 2 . 3 השוואה בין כמות הבאפר הנותר ובין כמות הבאפר הנחוץ כדי להגן על תאריך האספקה יכולה לעזור בקביעת סטטוס לוח הזמנים . ההבדל בין הבאפר הנחוץ ובין הבאפר הנותר יכול לקבוע אם מן הראוי לבצע פעולה מתקנת ; ניהול ערך מזוכה ( סעיף - ( 7 . 4 . 2 . 1 מדידות ביצועי לוח ז...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ