6.7.1 בקרת לוח זמנים: תשומות

6 . 7 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 התכנית לניהול פרויקט כוללת תכנית לניהול לוח הזמנים ותכנית בסיס ללוח הזמנים . תכנית ניהול לוח הזמנים מתארת כיצד ינוהל לוח הזמנים וכיצד יבוקר . תכנית בסיס ללוח הזמנים נועדה לשם השוואה עם התוצאות בפועל , שמטרתה לקבוע אם דרושים שינוי , פעולה מתקנת או פעולה מונעת . 6 . 7 . 1 . 2 לוח זמנים לפרויקט מתואר בסעיף . 6 . 6 . 3 . 2 לוח הזמנים בפרויקט מתייחס לגרסה העדכנית ביותר , עם סימון המציין עדכונים , פעילויות שהושלמו ופעילויות שהתחילו , נכון לתאריך עדכון הנתונים המצוין . 6 . 7 . 1 . 3 נתוני ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע העבודה מתייחסים למידע על התקדמות הפרויקט , ובכלל זה אילו פעילויות החלו ומהי התקדמותן ( לדוגמה , משך בפועל , משך שנותר ואחוז פיזי שהושלם ) ואילו פעילויות הסתיימו . 6 . 7 . 1 . 4 לוחות שנה של פרויקט מתוארים בסעיף . 6 . 6 . 3 . 4 למודל לוח הזמנים יכולים להידרש כמה לוחות שנה של פרויקט שמסרתם להביא בחשבון תקופות עבודה שונות עבור פעילויות אחדות , כדי לחשב תחזיות לוח זמנים . 6 . 7 . 1 . 5 נתוני לוח זמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ