תרשים ‭:6-23‬ בקרת לוח זמנים: תרשים זרימה של התהליך