תרשים ‭:6-22‬ בקרת לוח זמנים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות