6.7 בקרת לוח זמנים

בקרת לוח זמנים היא תהליך שבו עוקבים אחר הסטטוס של פעילויות הפרויקט כדי לעדכן את התקדמות הפרויקט וכדי לנהל שינויים בתכנית הבסיס ללוח הזמנים לשם עמידה בתכנון . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מסייע בזיהוי סטייה מהתכנית ובנקיטת פעולות מתקנות ומונעות למזעור הסיכון . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-22 תרשים 6-23 הוא תרשים הזרימה של התהליך . עדכון מודל לוח הזמנים מחייב את ידיעת הביצועים בפועל נכון להיום . כל שינוי בתכנית הב 0 י 0 של לוח הזמנים יכול להיות מאושר רק באמצעות תהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת . ( 4 . 5 ף'ע 0 ) בקרת לוח הזמנים , כרכיב של תהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת , עו 0 ק בפעולות הבאות : קביעת המצב הנוכחי של לוח הזמנים של הפרויקט ; השפעה על הגורמים שיוצרים שינויים בלוח הזמנים ; קביעה אם השתנה לוח הזמנים של הפרויקט ; ניהול השינויים בפועל בעת התרחשותם . אם משתמשים בגישת , Agile בקרת לוח הזמנים עו 0 קת בפעולות הבאות : קביעת המצב הנוכחי של לוח הזמנים של הפרויקט על ידי השוואה בין הכמות הכוללת של העבודה שסופקה והתקבלה ובין אומדני העבודה שהושל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ