6.6.3 הכנת לוח זמנים: תפוקות

6 . 6 . 3 . 1 תכנית ב 0 י 0 ללוח זמנים תכנית הבסיס ללוח הזמנים היא הגרסה המאושרת של מודל לוח הזמנים שאפשר לשנותה רק באמצעות נוהלי בקרת שינויים רשמיים ושמשמשת בסיס להשוואה עם התוצאות בפועל . היא מקובלת ומאושרת על ידי בעלי עניין מתאימים כתכנית הבסיס ללוח הזמנים , עם תאריכי ההתחלה של תכנית הבסיס ועם תאריכי הסיום של תכנית הבסיס . במהלך שלב השליטה והבקרה , עורכים השוואה בין תאריכי הבסיס שאושרו לבין תאריכי ההתחלה והסיום בפועל כדי לקבוע אם קיימות סטיות . תכנית הבסיס של לוח הזמנים היא רכיב של תכנית ניהול הפרויקט . 6 . 6 . 3 . 2 לוח זמנים לפרויקט התפוקות ממודל לוח הזמנים הן תצוגות לוה זמנים . לוח זמנים לפרויקט הוא תוצר של מודל לוח זמנים שמציג פעילויות קשורות עם תאריכים מתוכננים , עם משכים , עם אבני דרך ועם משאבים . לוח הזמנים לפרויקט מציין , לכל הפחות , תאריכי התחלה ו 0 יום מתוכננים עבור כל פעילות . אם תכנון המשאבים נעשה בשלב מוקדם , לוח הזמנים של הפרויקט יישאר ראשוני עד לאישור הקצאות המשאבים וקביעת תאריכי ההתחלה והסיום המתוכננים . תהליך זה מתרחש לרוב לא יאוחר מהשלמת התכנית לניהול הפרויקט ( סעי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ