6.6.2 הכנת לוח זמנים: כלים ושיטות

6 . 6 . 2 . 1 ניתוח רשת לוח זמנים ניתוח רשת לוח זמנים הוא שיטה להפקת מודל לוח זמנים לפרויקט . במסגרת הניתוח נעשה שימוש בשיטות שונות , כגון שיטת הנתיב הקריטי , שיטת השרשרת הקריטית , ניתוח "מה-אם " ושיטות מיטוב של משאבים לחישוב תאריכי ההתחלה והסיום המוקדמים והמאוחרים של חלקים של פעילויות הפרויקט שלא הושלמו . ייתכן שלנתיבים מסוימים ברשת יהיו נקודות התכנסות או פיצול שאפשר לזהות ולהשתמש בהן בניתוח דחיסת לוח הזמנים או בניתוחים אחרים . 6 . 6 . 2 . 2 שיטת הנתיב הקריטי שיטת הנתיב הקריטי משמשת לאמידת משך הפרויקט המינימלי ולקביעת מידת גמישות התזמון בנתיבי רשת לוגיים במסגרת מודל לוח הזמנים . שיטה זו לניתוח רשת לוח זמנים מחשבת את תאריך ההתחלה המוקדמת , תאריך הסיום המוקדם , תאריך ההתחלה המאוחרת ותאריך הסיום המאוחר עבור כל הפעילוי 1 ת מבלי להתחשב במגבלות כלשהן של משאבים . השיטה מיושמת באמצעות ניתוחי חישוב קדימה וחישוב לאחור של רשת לוח הזמנים , כפי שמוצג בתרשים . 6-18 בדוגמה זו הנתיב הערוך ביותר כולל את פעילויות C , A ו ס ולפיכך הרצף A-C-D הוא הנתיב הקריטי . הנתיב הקריטי הוא רצף הפעילויות שמייצג את הנ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ