6.6.1 הכנת לוח זמנים: תשומות

6 . 6 . 1 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת בסעיף . 6 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול לוח זמנים מזהה את שיטת התזמון ואת הכלי שבהם נעזרים לצורך יצירת לוח הזמנים , ואת אופן חישוב לוח הזמנים . 6 . 6 . 1 . 2 רשימת פעילויות מתוארת בסעיף . 6 . 2 . 3 . 1 רשימת הפעילויות מזהה את הפעילויות שייכללו במודל לוח הזמנים . 6 . 6 . 1 . 3 תכונות פעילות מתוארות בסעיף . 6 . 2 . 3 . 2 תכונות הפעילות מספקות את הפרטים המשמשים לבניית מודל לוח הזמנים . 6 . 6 . 1 . 4 תרשימי רשת לוח זמנים בפרויקט מתוארים בסעיף . 6 . 3 . 3 . 1 תרשימי רשת לוח הזמנים בפרויקט מכילים את הקשרים הלוגיים של פעילויות קודמות ועוקבות שישמשו לצורך חישוב לוח הזמנים . 6 . 6 . 1 . 5 דרישות משאבי פעילות מתוארות ב 0 עיף . 6 . 4 . 3 . 1 דרישות משאבי פעילות מזהות את 0 וגי המשאבים והכמויות הנדרשים לכל פעילות המשמשת ליצירת מודל לוח הזמנים . 6 . 6 . 1 . 6 לוח שנה למשאבים מתואר בסעיפים . 12 . 2 . 3 . 3-1 9 . 2 . 3 . 2 לוחות שנה למשאבים מכילים מידע על זמינות המשאבים במהלך הפרויקט . 6 . 6 . 1 . 7 אמידת משך פעילות מתוארת בסעיף . 6 . 5 . 3 . 1 אמידת משך הפעילות ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ