6.6 הכנת לוח זמנים

הכנת לוח הזמנים היא התהליך של ניתוח רצפים , משכים , דרישות משאבים ואילוצי התזמון של הפעילויות השונות שמטרתו ליצור את מודל לוח הזמנים של הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מזין את כלי התכנון בפעילויות לוח הזמנים , במשכים , במשאבים , בזמינות המשאבים ובקשרים הלוגיים , ומאפשר להפיק ממנו מודל לוח זמנים עם תאריכים מתוכננים להשלמת פעילויות הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-16 תרשים 6-17 הוא תרשים הזרימה של התהליך . הכנת לוח זמנים מקובל עבור הפרויקט היא לרוב תהליך חתר ונשנה . מודל התזמון משמש לקביעת תאריכי ההתחלה והסיום המתוכננים של פעילויות הפרויקט ושל אבני הדרך בהתב 00 על מידת הדייקנות של התשומות . לצורך הכנת לוח הזמנים עשויות להידרש סקירה ובדיקה של אומדני משך הפעילות ושל אומדני המשאבים ליצירת מודל לוח זמנים לפרויקט . זאת , כדי לקבוע לוח זמנים מאושר לפרויקט שיוכל לשמש תכנית ב 0 י 0 למעקב אחר ההתקדמות . לאחר שנקבעים תאריכי ההתחלה והסיום של הפעילות , נהוג שצוות הפרויקט שהוקצה עבור הפעילויות יבחן את הפעילויות שהוקצו לו ויאשר כי אין קונפליקט ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ