6.5.3 עמידת משכי פעילות: תפוקות

6 . 5 . 3 . 1 אמידת משך פעילות אומדני משכי הפעילות הם הערכות כמותיות של מספר פרקי הזמן שסביר שיידרשו להשלמת הפעילות . אומדנים אלה אינם כוללים השהיות , כפי שהן מתוארות בסעיף , 6 . 3 . 2 . 3 ועשויים לרמוז על טווח התוצאות האפשריות . לדוגמה : שבועיים ± יומיים , כדי לציין שפעילות תימשך לפחות 8 ימים ולא יותר 12-מ ימים ( בהנחה ששבוע העבודה הוא בן חמישה ימים ;( הסתברות של 15 ° / 0 לחריגה מעבר לשלושה שבועות , כדי לציין שיש הסתברות גבוהה , , 85 ° / 0 שהפעילות תימשך שלושה שבועות או פחות . 6 . 5 . 3 . 2 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שעשרים להתעדכן הם , למשל ; תכונות פעילות ; הנחות שהונחו בעת הכנת אומדני משך הפעילות , כגון רמות מיומנות וזמינות , כמו גם כבסיס לאומדני משכים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ