6.5.2 אמידת משכי פעילות: כלים ושיטות

6 . 5 . 2 . 1 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים , הנסמכת על מידע היסטורי , יכולה לספק מידע על אומדני משך או על משכי פעילות מרביים מומלצים מפרויקטים דומים . ניתן להיעזר בחוות דעת גם כדי לקבוע אם לשלב בין שיטות אמידה שונות וליישב את ההבדלים ביניהן . 6 . 5 . 2 . 2 אומדן על ב 0 י 0 הקבלה אומדן על בסיס הקבלה הוא שיטה לאמידת משך או עלות של פעילות או פרויקט על בסיס נתונים היסטוריים מפעילות דומה או מפרויקט דומה . באומדן על בסיס הקבלה נעשה שימוש בפרמטרים מפרויקט קודם דומה , כגון משך , תקציב , גודל , משקל ומורכבות , כבסיס לאמידת אותו פרמטר או אותה מידה לפרויקט עתידי . בבואנו לאמוד משכים בשיטה זו , נעזרים במשכים בפועל של פרויקטים דומים קודמים כבסיס לאמידת משך הפרויקט הנוכחי . זו גישה לאמידת ערך כולל , שלפעמים עושים בה התאמות לאור הבדלים ידועים במורכבות הפרויקט . לרוב אומדן על בסיס הקבלה משמש כדי לאמוד את משך הפרויקט כאשר כמות המידע המפורט עליו מוגבלת . אומדן על בסיס הקבלה לרוב עולה פחות וגוזל פחות זמן משיטות אחרות , אך הוא גם פחות מדויק . אפשר לאמוד כך משך של פרויקט שלם או רק חלקים ממנו . אפשר להשת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ