6.5.1 אמידת משכי פעילות: תשומות

6 . 5 . 1 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת בסעיף . 6 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול לוח זמנים מגדירה את השיטה שננקטת ואת רמת הדיוק , בצד קריטריונים נוספים הנדרשים לאמידת משכי פעילות , ובכלל זה מחזור עדכון הפרויקט . 6 . 5 . 1 . 2 רשימת פעילויות מתוארת בסעיף . 6 . 2 . 3 . 1 רשימת הפעילויות מזהה את הפעילויות שיזדקקו לאומדני משכים . 6 . 5 . 1 . 3 תכונות פעילות מתוארות בסעיף . 6 . 2 . 3 . 2 תכונות הפעילות מספקות את תשומות הנתונים העיקריות שישמשו לאמידת משכי פעילות הנדרשים עבור כל פעילות ברשימת הפעילויות . 6 . 5 . 1 . 4 דרישות משאבים לפעילות מתוארות בסעיף . 6 . 4 . 3 . 1 אומדני דרישות המשאבים לפעילות ישפיעו על משך הפעילות , מאחר שמידת עמידתם בדרישות של המשאבים המוקצים לפעילות תשפיע מאוד על משך רוב הפעילויות . לדוגמה , אם מקצים עבור פעילות משאבים נוספים או בעלי מיומנות נמוכה יותר , ייתכן שהיעילות או תפוקה יפחתו בשל הצורך ביותר תקשורת , הדרכות ותיאומים שיוביל לאומדן משך פעילות ארוך יותר . 6 . 5 . 1 . 5 לוח שנה למשאב מתואר ב 0 עיף . 6 . 4 . 1 . 4 לוחות שנה למשאב משפיעים על משכי הפעילויות בלוח הזמנים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ