תרשים ‭:6-14‬ אמידת משכי פעילות: תשומות, כלים ושיסות ותפוקות