6.4.3 אמידת משאבי פעילות: תפוקות

6 . 4 . 3 . 1 דרישות משאבים לפעילות דרישות משאבים לפעילות מזהות את 0 וגי המשאבים הנדרשים עבור כל פעילות בחבילת העבודה ואת הכמויות שלהם . בהמשך ניתן לצבור דרישות אלה כדי לאמוד את המשאבים עבור כל חבילת עבודה ועבור כל תקופת עבודה . מידת הפירוט והדקדוק של תיאורי הדרישות למשאבים משתנה מתחום יישום אחד למשנהו . תיעוד דרישות המשאבים עבור כל פעילות יכול לכלול את הב 0 י 0 לאומדן כל משאב , וכן את ההנחות שנעשו בעת קביעת 0 וגי המשאבים שבהם ישתמשו , את זמינות המשאבים ואת כמויותיהם . 6 . 4 . 3 . 2 מבנה משאבים מפורט מבנה המשאבים המפורט הוא תצוגה הייררכית של המשאבים לפי קבוצה ו 0 וג . דוגמאות לקטגוריות משאבים הן עבודה , חומרים , ציוד ואספקות . סוגי משאבים יכולים לכלול רמת מיומנות , דרג איכות או כל מידע אחר המתאים לפרויקט . מבנה משאבים מפורט מועיל לארגון ולדיווח של נתוני לוח זמנים לפרויקט , נוסף על מידע לגבי נצילות משאבים . . 6 . 4 . 3 . 3 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שעשויים להתעדכן הם , למשל : רשימת פעילויות ; תכונות פעילות ; לוחות שנה למשאבים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ