6.4.2 אמידת משאבי פעילות: כלים ושיטות

6 . 4 . 2 . 1 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים נדרשת לרוב כדי לאמוד את תשומות התהליך הקשורות למשאבים . כל קבוצה או אדם בעלי ידע מקצועי בתכנון משאבים ובאמידתם יכולים לספק מומחיות כזו . 6 . 4 . 2 . 2 ניתוח חלופות פעילויות לוח זמנים רבות ניתנות להשלמה בשיטות חליפיות . אפשר להשתמש ברמות שונות של יכולות או של מיומנויות משאב , במכונות בגדלים או מסוגים שונים , בכלים שונים ( ידניים לעומת אוטומטיים ) ובהחלטות "קנה-שכור-או-ייצר " בנוגע למשאב ( סעיף . ( 12 . 1 . 3 . 5 6 . 4 . 2 . 3 נתוני אומדנים שפורסמו קיימים כמה ארגונים המפרסמים בצורה קבועה שיעורי ייצור ועלויות ליחידה עדכניים של משאבים הנוגעים למגוון רחב של מקצועות , של חומרים ושל ציוד לארצות שונות ולאזורים גיאוגרפיים שונים בתוך ארצות . 6 . 4 . 2 . 4 אמידה מלמטה למעלה אמידה מלמטה-למעלה היא שיטה לאמידת משך הפרויקט או העלות על ידי צבירת האומדנים של רכיבי הרמה הנמוכה יותר של מבנה תכולת העבודה . כאשר לא ניתן לאמוד פעילות במידת ביטחון סבירה , מפרקים את העבודה במסגרת הפעילות לפרטיה . אומדים את דרישות המשאב , ולאחר מכן צוברים את האומדנים האלה עד שמקבלי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ