6.4.1 אמידת משאבי פעילות: תשומות

6 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת בסעיף . 6 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול לוח זמנים מזהה את רמת דייקנות ואת יחידות המדידה של משאבים שצריך לאמוד . 6 . 4 . 1 . 2 רשימת פעילויות מתוארת בסעיף . 6 . 2 . 3 . 1 רשימת הפעילויות מזהה את הפעילויות שיזדקקו למשאבים . 6 . 4 . 1 . 3 תכונות פעילות מתוארות בסעיף . 6 . 2 . 3 . 2 תכונות הפעילות מספקות קלט נתונים ראשוני שישמש להערכת המשאבים הנדרשים עבור כל פעילות ברשימת הפעילויות . 6 . 4 . 1 . 4 לוחות שנה למשאבים מתוארים בסעיפים . 12 . 2 . 3 . 3-1 9 . 2 . 3 . 2 לוח שנה למשאב מזהה את ימי העבודה ואת המשמרות שבהם זמין כל משאב מסוים . מידע על המשאבים ( כגון אנשים , ציוד וחומרים ) שעשויים להיות זמינים בתקופת הפעילות המתוכננת משמש לאמידת ניצול המשאב . לוחות שנה למשאבים מפרטים מת' ולמשך כמה זמן יהיו משאבי הפרויקט שזוהו זמינים בתקופת הפרויקט . מידע זה יכול להיות ברמת הפעילות או ברמת הפרויקט . ידע זה כולל התייחסות לתכונות נוספות , כגון ניסיון המשאב ו / או רמת כישוריו , וכן המיקומים הגיאוגרפיים השונים שמהם מגיעים המשאבים ומתי הם עשויים להיות זמינים . 6 . 4 . ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ