תרשים ‭:6-12‬ אמידת משאבי פעילות: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות